Forshaga Missionskyrka

Glädje!

Glädje är temat på konstveckorna 2-16 april. Då kommer ett 20-tal konstnärer ställa ut sina verk i kyrkan och vi har konstgudstjänster och konstcafé. Kanske just du har ett alster att ställa ut? Det kan vara målning, foto, skulptur, installation, dikt, keramik, textil, eller något annat. Du får gärna tolka temat "Glädje" på ditt eget personliga sätt. Bidragen kan vara nyskapade eller gjorda tidigare. Hör av dig om du vill vara med eller fråga om något: Andreas Hultsten 0736-865185

Nils-Olof Ståhl hälsar också: "Det finns möjlighet att vara med i en inspirationsgrupp, där vi utbyter tankar och idéer och även påbörjar utförandet av olika konstverk. Första träffen är onsdag 18 januari 9:30. Välkomna!"

 

Julbrev 2016 till Forshaga Missionsförsamlings medlemmar och vänner

Åter har ett år passerat och församlingen har nått många människor genom 

våra olika verksamheter, där ungdomsarbetet med scout och tonår har 

utvecklats mycket väl. Andra verksamheter som nått många Forshagabor 

är t.ex. konstveckorna och de internationella festerna. Vår församling har 

även detta år fått vara en länk mellan svenskar och flyktingar. Flera av 

dessa flyktingar har konverterat till kristen tro och blivit medlemmar i 

vår församling. Vi hoppas att de av flyktingarna som nu fått lämna 

kommunen kommer att hitta nya vänner på de platser de hamnar. 

Dessa behöver vår omtanke och våra böner mer än någonsin. 

Vår pastor, Andreas, som gjort ett jättearbete med vår församling har 

även engagerat sig på ett värdefullt sätt i Bibeläventyret (utbildning i 

bibelkunskap för mellanstadiebarn ). Under året har Andreas fått ett 

erbjudande om att ta över ansvaret för Bibeläventyret nationellt och 

tackat ja till detta. Vi tycker att det är tråkigt att Andreas slutar 

pastorstjänsten, men gläds åt att han och familjen kommer att bo 

kvar i Forshaga och vara medlemmar i vår församling. Församlingen 

har beslutat att söka pastor och föreståndare med inriktning 75 % 

tjänst. Vår förhoppning är att en sådan tjänstgöringsgrad ska göra det 

möjligt för sökande att bosätta sig i Forshaga, som vi tycker är mycket 

värdefullt. Vi ser med spänning fram emot vad Gud vill med vår församling 

och vi får tillsammans be för att Forshaga Missionsförsamling även i 

framtiden får betyda mycket för människor i vår närhet och att 

pastorsfrågan löses på ett bra sätt.

En God Jul och ett Gott Nytt År önskar

Sune Sandström Jan Thunberg

Ordförande vice församlingsföreståndare

 

Församlingen söker pastor och föreståndare

Eftersom församlingens nuvarande pastor byter tjänst i augusti 2017 söker vi pastor och föreståndare på 75%.

Vi vill vara en kärleksfull församling

som känner Jesus Kristus

och gör honom känd trodd och älskad!

Ring ordförande Sune Sandström för mer information:

073-330 43 99

 

Pastorn byter tjänst augusti 2017

Hej kända och okända vänner! Andreas Hultsten här, pastor och föreståndare i Forshaga Missionsförsamling. Jag är tacksam för alla fina år (snart 9 år!) som jag har fått som pastor i den här goa församlingen! Både jag och resten av familjen trivs bra här i Forshaga. Därför var jag inställd på att fortsätta att vara pastor här några år till, men i höstas fick jag en förfrågan om en annan tjänst, som jag efter övervägande tackade ja till. Bland det roligaste i min tjänst som pastor har varit att göra s.k. Bibeläventyr i skolorna. Från augusti 2017 kommer jag arbeta med att leda arbetet med Bibeläventyret i Sverige. Vi kommer dock bo kvar i Forshaga och så klart fortsätta att vara medlemmar i församlingen, vilket känns skönt. Jag fortsätter att vara pastor här fram till sommaren. Sedan hoppas vi att det kommer en annan pastor i höst! Allt Guds goda önskar jag er alla!

/Andreas Hultsten

 

Vad kan jag göra?

Nu kommer många människor som flytt från kriget i Syrien. Många vill hjälpa dem på något sätt, men hur? Ett enkelt och roligt sätt är att bli språkkompis till någon, som vill träna på att prata svenska. Ni kan t.ex. ta en fika på Jossans Café nån timme i veckan, eller göra vad ni vill. Det går också att bli vänfamilj till en nyanländ familj, vilket säkert ger lika mycket till båda familjerna! Kontakta Andreas Hultsten för mer info: 0736-86 51 85.

 

feed-image Feed Entries